Styrelsen

För verksamheten inom Örkelljunga Jaktskytteklubb ansvarar styrelsen i föreningen.

Styrelsens sammansättning:

 • Ordförande Annika Friberg
 • Kassör Lars Sjöberg
 • Sekreterare Martin Petersson
 • Ledamot Kent Svensson
 • Ledamot Willy Andersen
 • Ledamot Kurt Preütz
 • Ledamot Heidi Hyldig
 • Ledamot Markus Rehn
 • Suppleant Pierre Gustafsson
 • Suppleant Camilla Tjäder
 • Revisor Leif Friberg
 • Valberedningen
 • Ledamot Nicklas Skoog och Peo
Maskinskötare: Kurt Preutz
Företagsskytte: Kurt Preütz och Annika Friberg
Ungdomsansvarig: Nicklas Skoog
Sponsor ansvarig: Kurt Preütz och Annika Friberg
Marketenteriansvarig: Heidi Hyldig
Webbansvariga: Willy Andersen, willy_andersen@icloud.com
                               Annika Friberg, annika.h.friberg@gmail.com