Tider

Öppettider då skjutbanan är bemannad
Februari-mars  Lördagar 0900-1300 JOUR Tillåtet 09-1600
April-juni Torsdagar 1800-2100 JOUR
Lördagar 0900-1300 JOUR  Tillåtet 09-1600
Augusti Torsdagar 1800-2100 JOUR
Lördagar 0900-1300 JOUR  Tillåtet 09-1600
September Lördagar 0900-1300 JOUR

TILLÅTET 0900-1600 Lördagar.


”Skjuttiderna skall hållas !!!”

Något som ingår i arbetet för en god miljö.
När Du skall skjuta, anmäl Dig i klubbhuset för jourhavande.

Varmt välkomna.